"Voor de waardering van uw onderneming maken we gezamenlijk een doorkijk naar de toekomst"

Over Waardevisie

Dit jonge kantoor is eind 2018 gestart door André Niewzwaag. In oktober 2020 is Olaf Kroondijk toegetreden. Gezamenlijk hebben zij een jarenlange ervaring in de bancaire dienstverlening en in de ‘Corporate Finance’. Waardevisie heeft hiermee twee Register Valuators “inhouse” die hun jarenlange ervaring om kunnen zetten in praktische handvatten voor ondernemers. Waardevisie begeleidt u als ondernemer bij aan- en verkoop van ondernemingen, toe- en uittredingen in de onderneming, het uitvoeren van bedrijfswaarderingen en het aantrekken van bedrijfsfinancieringen.

Waardevisie heeft de kennis en ervaring om als regisseur in complexe trajecten op te treden. Hierbij maakt zij gebruik van een netwerk van specialisten die in specifieke gevallen worden ingeschakeld.

André Niewzwaag:
Drs. André Niewzwaag RV studeerde Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Business Valuation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. André heeft ruim 20 jaar bancaire ervaring opgedaan bij ING en Rabobank in het zakelijke domein, zowel als accountmanager Grootzakelijke Relaties als in management functies. Ruim 5 jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt naar de wereld van de ‘Corporate Finance’ en is hij Register Valuator (RV) geworden. Na gewerkt te hebben voor een Corporate Finance, Recovery en Strategie kantoor heeft hij begin 2019 besloten Waardevisie te beginnen om vanuit zijn eigen bedrijf als ‘ondernemer’ zijn netwerk te ondersteunen met zijn dienstverlening.

André typeert zichzelf als een doorzetter gericht op relaties. Hij bouwt graag aan goede contacten in de persoonlijke en zakelijke sfeer. Centraal staat het samen met de opdrachtgever optrekken, hem of haar van het best mogelijke advies voorzien en voor hem of haar het beste resultaat te realiseren.

Zijn opvatting is dat een Register Valuator zijn werk alleen optimaal kan doen vanuit een onafhankelijke positie. Uiteraard in opdracht van één of meerdere partijen, maar zonder een ander belang in de bestaande of toekomstige organisatie. Die onafhankelijkheid biedt hij u. Als onafhankelijk adviseur staat hij u terzijde bij waarderingsvraagstukken, bedrijfsovernames, fusies, management buy-ins of buy-outs én financieringsvraagstukken en fungeert hij eveneens als financieel klankbord voor ondernemers/grootaandeelhouders.

Olaf Kroondijk:
Olaf Kroondijk MSc BA MBV RV is een in Twente geboren en getogen trotse tukker. Afspraak is afspraak, no-nonsens, mensen-mens, analytisch, ‘stevig als het moet’, doelgericht en oog voor de relatie zijn de kenmerken die Olaf Kroondijk typeren.

Olaf heeft 25 jaar bancaire ervaring opgedaan bij de Rabobank in zowel het particuliere als in het zakelijke domein. Hierbij heeft hij de laatste 8 jaar zowel het MKB als de Grootzakelijke markt bediend. Tijdens het volgen van de studie ‘Business Valuation’ aan de TIAS te Tilburg, heeft Olaf de praktische toepasbaarheid van deze kennis ervaren. Dit was de trigger, in het voorjaar 2020, voor zijn besluit om als zelfstandig ondernemer andere ondernemers te adviseren op het gebied van bedrijfswaarderingen, bedrijfsovernames en bedrijfsfinancieringen.

Zijn opgedane kennis en jarenlange bancaire ervaring in het adviseren van ondernemers kan hij op deze wijze onafhankelijk en daardoor optimaal inzetten ten gunste van de ondernemers.

Ondernemen is boeiend! Daar raakt Olaf niet over uitgepraat. De diversiteit aan ondernemers en ondernemingen,  met vaak overlappende problematiek, maakt dat het werken met ondernemers Olaf veel energie geeft. Over het waarderen van een onderneming geeft Olaf het volgende aan: “Bij  het uitvoeren van een waardering van een bedrijf is de waarde een belangrijke uitkomst. De achtergronden en de onderbouwing van deze waarde zijn hierbij vaak nog interessanter. Hier kan het management van de onderneming vervolgens op sturen. Een waarderingsrapport levert dan ook veel inzichten die het management kan inzetten voor haar strategische keuzes.”

Vanuit uw belang als ondernemer zet Olaf zich voor 100% in om u bij te staan op het gebied van de  (gedeeltelijke) verkoop van uw bedrijf, aankoop van een onderneming, het aanvragen van bedrijfsfinancieringen en bij waarderingsvraagstukken.

Training

In samenwerking met FOI (De opleider in Finance en Vastgoed) verzorg ik opleidingen en trainingen op het gebied van o.a. Bedrijfsovername en Bedrijfswaardering.  Maar ook voor opleidingen en trainingen als: Balansanalyse, Kasstroomanalyse, Structuurrisico’s, Financiering van Overnames sta ik opgesteld en ben ik beschikbaar als trainer.


Kom in contact


Waardebepaling

Hoeveel is mijn bedrijf of mijn bedrijfsonderdeel waard of wat is de waarde van mijn aandelenpakket in een bedrijf ? Dit zijn vragen die direct aansluiten bij de expertise van de Register Valuator (RV). Als onafhankelijk RV (ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators) verzorg ik de waardebepaling van uw bedrijf of uw aandelenpakket of het bedrijf dat u wellicht wenst over te nemen.

Een waardebepaling is van belang in verschillende situaties. Enerzijds indien koop of verkoop van een bedrijf aan de orde is maar anderzijds ook als houvast bij de lopende bedrijfsvoering. Een periodieke waardebepaling wordt dan een managementtool, meetinstrument én uitgangspunt voor ‘waardemanagement’. Het is dan wel cruciaal dat dit plaatsvindt op basis van gedegen onderzoek.

Daarnaast is een waardebepaling ook van belang in het geval van conflicten tussen aandeelhouders, economische schade, gerechtelijke procedures, het invoeren van aandelen- en optieregelingen en het opstellen van de jaarrekening, met name als gevolg van de ‘impairment’-richtlijnen.

Ook voor u als privépersoon kan een waardebepaling van belang zijn. Denk aan een echtscheiding van een Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Als de aandelen van de B.V. deel uitmaken van de wettelijke gemeenschap van goederen, moet hun waarde worden bepaald voor een eerlijke en juiste verdeling. Ook zaken als pensioenverevening, alimentatie en de eventuele verdeling van de onderneming vragen om een goede waardering.

In de bovengenoemde en andere situaties waarin een waardebepaling van belang is, voert Waardevisie deze graag voor u uit.

Gerechtelijke Deskundigheid Waardebepaling
Waardevisie treedt regelmatig op als waarderingsdeskundige (waardering ondernemingen/waardering aandelen/vaststellen economische waarde) in verschillende situaties. In 2018 is André Niewzwaag geslaagd voor zijn examen in het kader van de Specialisatie Opleiding tot Gerechtelijk Deskundige. Deze opleiding heeft hij gevolgd aan de Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid PAO. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor deskundigen om een degelijk deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging. De opleiding geeft verdieping over de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt en de kwaliteit van zijn deskundigenbericht.

Met het slagen voor deze opleiding, is André ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Het betreft hier een openbaar, landelijk register met gerechtelijke deskundigen die toegerust zijn om correct op te kunnen treden voor de rechterlijke macht. Meer informatie over het LRGD is te vinden op de website: www.lrgd.nl.

Met deze deskundigheid in eigen huis kan Waardevisie u ook terzijde staan in uw rechterlijke geschillen over allerhande waarderingskwesties. Met deze uitbreiding van mijn dienstverlening kan ik u nog beter van dienst zijn.


Bekijk referenties

Bedrijfsovername

Krijgt u binnenkort te maken met een bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht? In beide situaties is een goede begeleiding essentieel, want het kopen of verkopen van een bedrijf is een intensief traject met veel haken en ogen en valkuilen.

Om uw bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht tot een succes te maken, is een betrokken, gedreven en ter zake kundig adviseur van belang. Waardevisie stelt uw belang centraal en zal optreden als sparringpartner om het gewenste resultaat te bereiken. Ik zet mij in als initiator, begeleider en bewaker van het overnameproces.

De dienstverlening van Waardevisie bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:

  • In kaart brengen van de onderneming (informatiememorandum);
  • Waarderen en in overleg bepalen van de vraagprijs;
  • Het discreet (anoniem) benaderen van de markt en het peilen van interesse van potentiële kopers;
  • Het verstrekken van informatie aan geïnteresseerden, uiteraard na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring;
  • Onderhandelen met potentiële kopers en het adviseren en begeleiden naar de tot stand te komen intentieovereenkomst;
  • Begeleiding bij het ‘due diligence’-onderzoek en bespreken en onderhandelen bij de consequenties hiervan;
  • Begeleiding bij het vast leggen van de bereikte transactie in contracten tot aan volledige afronding van het overnametraject.

Waardevisie voert de regie over het gehele verkoopproces. Voor fiscale, juridische en accountants expertise maakt Waardevisie gebruik van haar netwerk van ter zake deskundige specialisten.

De advisering en begeleiding van Waardevisie houdt niet op bij het afronden van de transactie. We houden contact in het kader van het leveren van goede nazorg. Bovendien wil ik u graag blijven ondersteunen bij mogelijke toekomstige plannen.


Bekijk referenties

Financiering

Bent u op zoek naar een bedrijfsfinanciering met een scherpe rente maar vooral ook goede voorwaarden, oriënteer u dan goed. De markt voor bedrijfsfinancieringen verandert namelijk snel. Naast de traditionele banken, betreden steeds meer nieuwe partijen deze markt. Deze alternatieve financieringsmogelijkheden geven u als ondernemer nieuwe kansen. Bent u benieuwd naar wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Waardevisie begeleidt u graag!

Waardevisie vervult voor u de rol als onafhankelijk financieel regisseur. Vanuit meer dan 20 jaar bancaire ervaring, kan ik voor u de meest optimale financieringsconstructie realiseren. Of het nu gaat om een overnamefinanciering, financiering voor uw vastgoed, uw werkkapitaal, uw materieel of anderszins.

Samen met u kijken wij of het zinvol is voor uw onderneming om breder in de markt te kijken naar een meer gespecialiseerde financieringspartij. Een goed financieringsvoorstel van een bank of een financieringspartij is cruciaal voor het realiseren van uw toekomstplannen. Uiteindelijk staan uw ambities en wensen centraal. Tevens toetsen we periodiek of de geboden bedrijfsfinanciering passend blijft bij de ontwikkeling van uw onderneming.

Uw financieringsaanvraag vereist vaak een zorgvuldige en uitgebreide onderbouwing. Waardevisie stelt vanzelfsprekend het financieringsmemorandum voor u op. Wilt u weten of een financiering mogelijk is, zonder eerst een volledige aanvraag in te moeten dienen bij uw bank? Waardevisie vertelt het u eenvoudig en snel.


Bekijk referenties


Contact

Telefoon:
André Niewzwaag: 06 130 60 344
Olaf Kroondijk: 06 538 849 31

Kantoor:
Demmersweg 3 (2e etage)
7556 BN Hengelo (OV)

Mail:
andre@waardevisie.nl
olaf@waardevisie.nl