Vermogensregie

Focus op uw doelen, gemoedsrust voor u: Waardevisie Vermogensregie

Vermogensregie

Financiële Planning

Heeft u duidelijk inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen in de komende periode? Daarbij wil ik u graag een helpende hand bieden!

Het opstellen van een Financiële Planning begint met een uitgebreide inventarisatie van de actuele situatie. Daarbij brengen we de huidige en toekomstige inkomens- en vermogensontwikkeling volledig in kaart. Hierbij gaan we gezamenlijk bespreken wat uw wensen en doelen zijn. Daarbij kan u denken aan vragen als:

  • Wanneer wil je stoppen met werken, of wanneer verkoop je de onderneming?
  • Welke wensen hebben jullie met betrekking tot de huidige en toekomstige woonsituatie?
  • Welke investeringen en uitgaven verwachten jullie in de komende jaren te gaan doen?
  • Heb je eventueel al nagedacht over vermogensoverheveling naar de volgende generatie?
  • En de belangrijkste vraag: waar worden jullie in de komende jaren gelukkig van?

Als deze vragen beantwoord zijn kunnen we samen bepalen of uw doelen en wensen realistisch zijn. We brengen dan in kaart hoeveel vermogen nodig is en welk rendement u eventueel nodig heeft om alle doelen en wensen te kunnen realiseren. Ook bij de invulling van het vermogensvraagstuk helpen we u graag. Uiteindelijk krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw doelen en wensen. Dat leidt tot emotionele rust. Dat is wat u toch ook wilt, nietwaar?

Gert Kremer

Vermogensregie

Fiscaal Optimaal

De wijzigingen in de fiscale wetgeving en tarieven volgen elkaar in een hoog tempo op. Tarieven in de Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting de Aanmerkelijk Belang Heffing (‘dividendbelasting’) en de belastingheffing op vermogen in box III (‘vermogensrendementsheffing’) zijn bijna permanent aan verandering onderhevig. Daarnaast krijgt u uiteindelijk ook te maken met de Successiewet en de tarieven en vrijstellingen voor de Schenk- en Erfbelasting.

Heeft u goed in beeld welke belastingen u verschuldigd bent en hoe u de belastingdruk op het totale inkomen en vermogen kan optimaliseren? Onderstaand een paar voorbeelden van actuele wijzingen waar u ook mee te maken kan krijgen:

  • Overbruggingswet box III. Dit is een overgangsregeling voor het vermogen in box III voor de periode 2023 – 2026;
  • Moet ik op basis van de overbruggingswet box III mijn vermogen in privé of in de BV aanhouden;
  • De wijzigingen in de tariefstructuur box II, het inkomen uit aanmerkelijk belang.

Ik ga graag met u in gesprek om samen te beoordelen welke mogelijkheden er zijn. Vaak kan u met een paar eenvoudige maatregelen al belasting besparen. Dat wilt u uiteindelijk toch ook?

Gert Kremer

Vermogensregie

Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsopvolging, al dan niet binnen het familiebedrijf, is een complex proces waar u niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Een planmatige benadering, waarbij familievraagstukken en bedrijfsvraagstukken op de juiste wijze met elkaar in verband worden gebracht, is van groot belang. Daarbij wordt meestal de nadruk gelegd op de technische en fiscaal-juridische bedrijfsaspecten en blijven de familie-aspecten onderbelicht. Het financieel planningsvraagstuk ligt op de dunne scheidslijn tussen de privé- en zakelijke belangen. Daarbij spelen de emotionele aspecten binnen de familie een grote rol en is het belangrijk om continu de verwachtingen naar elkaar uit te blijven spreken. Uiteindelijk wilt u toch ook dat u en uw dierbaren na de bedrijfsoverdracht in goede harmonie met elkaar verder kunnen?

Wilt u hier meer over weten? Ik ga het gesprek graag met u aan.

Gert Kremer

Vermogensregie

Vermogensoverdracht

Erfbelasting wordt door veel mensen gezien als een oneerlijke belasting. U heeft immers al belasting betaald over het vermogen dat overgaat naar de volgende generatie? Vaak kunt u erfbelasting bij overlijden besparen door gebruik te maken van de verschillende fiscale regelingen en mogelijkheden. U kunt bij leven al op een slimme wijze vermogen naar de volgende generatie overdragen. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat uw eigen doelen en wensen te allen tijde centraal staan. Inzicht in de werking van uw huwelijksgoederenregime en testament, in combinatie met een schenkingsplan, kunnen een goede eerste stap zijn.

Als sprake is van vermogen in een vennootschap zijn er nog meer dilemma ’s en gevolgen bij het overlijden van de aandeelhouder. Heeft u inzicht in alle fiscale en juridische consequenties? Uiteindelijk willen we allemaal graag van een onbezorgde oudedag genieten. En belasting besparen als dat kan wilt u toch ook?

Wilt u hier meer over weten? Ik ga het gesprek graag met u aan om inzicht te geven in uw persoonlijke situatie. Daarnaast kan ik de financiële gevolgen bij overlijden voor u in kaart brengen. Als laatste kunnen we dan de verschillende mogelijkheden om de vermogensoverdracht goed te regelen inzichtelijk maken.

Gert Kremer