Corporate finance

Voor de waardering van uw onderneming maken we gezamenlijk een doorkijk naar de toekomst

Corporate finance

Waardebepaling

Hoeveel is mijn bedrijf of mijn bedrijfsonderdeel waard of wat is de waarde van mijn aandelenpakket in een bedrijf ? Dit zijn vragen die direct aansluiten bij de expertise van de Register Valuator (RV). Als onafhankelijk RV (ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators) verzorg ik de waardebepaling van uw bedrijf of uw aandelenpakket of het bedrijf dat u wellicht wenst over te nemen.

Een waardebepaling is van belang in verschillende situaties. Enerzijds indien koop of verkoop van een bedrijf aan de orde is maar anderzijds ook als houvast bij de lopende bedrijfsvoering. Een periodieke waardebepaling wordt dan een managementtool, meetinstrument én uitgangspunt voor ‘waardemanagement’. Het is dan wel cruciaal dat dit plaatsvindt op basis van gedegen onderzoek.

Daarnaast is een waardebepaling ook van belang in het geval van conflicten tussen aandeelhouders, economische schade, gerechtelijke procedures, het invoeren van aandelen- en optieregelingen en het opstellen van de jaarrekening, met name als gevolg van de ‘impairment’-richtlijnen.

Ook voor u als privépersoon kan een waardebepaling van belang zijn. Denk aan een echtscheiding van een Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Als de aandelen van de B.V. deel uitmaken van de wettelijke gemeenschap van goederen, moet hun waarde worden bepaald voor een eerlijke en juiste verdeling. Ook zaken als pensioenverevening, alimentatie en de eventuele verdeling van de onderneming vragen om een goede waardering.

In de bovengenoemde en andere situaties waarin een waardebepaling van belang is, voert Waardevisie deze graag voor u uit.

 

Gerechtelijke Deskundigheid Waardebepaling
Waardevisie treedt regelmatig op als waarderingsdeskundige (waardering ondernemingen/waardering aandelen/vaststellen economische waarde) in verschillende situaties. In 2018 is André Niewzwaag geslaagd voor zijn examen in het kader van de Specialisatie Opleiding tot Gerechtelijk Deskundige. Deze opleiding heeft hij gevolgd aan de Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid PAO. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor deskundigen om een degelijk deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging. De opleiding geeft verdieping over de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt en de kwaliteit van zijn deskundigenbericht.

Met het slagen voor deze opleiding, is André ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Het betreft hier een openbaar, landelijk register met gerechtelijke deskundigen die toegerust zijn om correct op te kunnen treden voor de rechterlijke macht. Meer informatie over het LRGD is te vinden op de website: www.lrgd.nl.

Met deze deskundigheid in eigen huis kan Waardevisie u ook terzijde staan in uw rechterlijke geschillen over allerhande waarderingskwesties. Met deze uitbreiding van mijn dienstverlening kan ik u nog beter van dienst zijn.

Corporate finance

Bedrijfsoverdracht

Krijgt u binnenkort te maken met een bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht? In beide situaties is een goede begeleiding essentieel, want het kopen of verkopen van een bedrijf is een intensief traject met veel haken en ogen en valkuilen.

Om uw bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht tot een succes te maken, is een betrokken, gedreven en ter zake kundig adviseur van belang. Waardevisie stelt uw belang centraal en zal optreden als sparringpartner om het gewenste resultaat te bereiken. Ik zet mij in als initiator, begeleider en bewaker van het overnameproces.

De dienstverlening van Waardevisie bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:

  • In kaart brengen van de onderneming (informatiememorandum);
  • Waarderen en in overleg bepalen van de vraagprijs;
  • Het discreet (anoniem) benaderen van de markt en het peilen van interesse van potentiële kopers;
  • Het verstrekken van informatie aan geïnteresseerden, uiteraard na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring;
  • Onderhandelen met potentiële kopers en het adviseren en begeleiden naar de tot stand te komen intentieovereenkomst;
  • Begeleiding bij het ‘due diligence’-onderzoek en bespreken en onderhandelen bij de consequenties hiervan;
  • Begeleiding bij het vast leggen van de bereikte transactie in contracten tot aan volledige afronding van het overnametraject.

Waardevisie voert de regie over het gehele verkoopproces. Voor fiscale, juridische en accountants expertise maakt Waardevisie gebruik van haar netwerk van ter zake deskundige specialisten.

De advisering en begeleiding van Waardevisie houdt niet op bij het afronden van de transactie. We houden contact in het kader van het leveren van goede nazorg. Bovendien wil ik u graag blijven ondersteunen bij mogelijke toekomstige plannen.

Corporate finance

Financiering

Bent u op zoek naar een bedrijfsfinanciering met een scherpe rente maar vooral ook goede voorwaarden, oriënteer u dan goed. De markt voor bedrijfsfinancieringen verandert namelijk snel. Naast de traditionele banken, betreden steeds meer nieuwe partijen deze markt. Deze alternatieve financieringsmogelijkheden geven u als ondernemer nieuwe kansen. Bent u benieuwd naar wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Waardevisie begeleidt u graag!

Waardevisie vervult voor u de rol als onafhankelijk financieel regisseur. Vanuit meer dan 20 jaar bancaire ervaring, kan ik voor u de meest optimale financieringsconstructie realiseren. Of het nu gaat om een overnamefinanciering, financiering voor uw vastgoed, uw werkkapitaal, uw materieel of anderszins.

Samen met u kijken wij of het zinvol is voor uw onderneming om breder in de markt te kijken naar een meer gespecialiseerde financieringspartij. Een goed financieringsvoorstel van een bank of een financieringspartij is cruciaal voor het realiseren van uw toekomstplannen. Uiteindelijk staan uw ambities en wensen centraal. Tevens toetsen we periodiek of de geboden bedrijfsfinanciering passend blijft bij de ontwikkeling van uw onderneming.

Uw financieringsaanvraag vereist vaak een zorgvuldige en uitgebreide onderbouwing. Waardevisie stelt vanzelfsprekend het financieringsmemorandum voor u op. Wilt u weten of een financiering mogelijk is, zonder eerst een volledige aanvraag in te moeten dienen bij uw bank? Waardevisie vertelt het u eenvoudig en snel.

Corporate finance

Training

In samenwerking met FOI (De opleider in Finance en Vastgoed) verzorgt André opleidingen en trainingen op het gebied van o.a. Bedrijfsovername en Bedrijfswaardering.  Maar ook voor opleidingen en trainingen als: Balansanalyse, Kasstroomanalyse, Structuurrisico’s, Financiering van Overnames staan wij opgesteld en zijn we beschikbaar als trainer.

Wat onze klanten zeggen

Zonder de inbreng van Waardevisie was ik niet tot deze deal gekomen. André heeft mij laten nadenken over factoren die mij eerder minder van belang leken. Deze kritische houding kan ik zeer waarderen en heeft tot deze mooie deal geleid

Sjoert Gruppelaar

De Ster Bedrijfsdiensten

De deskundigheid van Olaf Kroondijk en zeker ook zijn persoonlijke betrokkenheid en inzet hebben de verkoop van mijn onderneming tot een succes gemaakt. Het hele verkooptraject ben ik ontzorgd en meegenomen in de te nemen stappen. Het persoonlijke contact tijdens het proces van verkoop en de wijze waarop Olaf voor mijn belangen op kwam gaf mij vertrouwen in een goede afloop.

Bert Vennik

Ergocare Vennik

André heeft mij op een zeer professionele manier begeleid. Vanaf het begin tot het einde hebben we een erg goede vertrouwensband kunnen opbouwen, wat in mijn ogen essentieel is voor een succesvol traject. Ik ben zeer tevreden en beveel Waardevisie van harte aan bij andere ondernemers

Lian Klein Breukink

Van der Wal Enschede