Financiering Nieuwbouw Chemieopslag De Reulver Enschede

Financiering Nieuwbouw Chemieopslag De Reulver Enschede

Gezien het sterk toenemende activiteitenniveau binnen de Groep heeft Fortior Real Estate het besluit genomen een start te maken met nieuwbouwplannen voor een ADR op- en overslag aan De Reulver te Enschede. De groeiende behoefte aan opslag ontstond o.a. bij één van de dochterondernemingen.

In dit kader is André Niewzwaag van Waardevisie gevraagd een passende financiering te arrangeren. Besloten is om de uitgewerkte en onderbouwde financieringsaanvraag neer te leggen bij twee banken. In relatief korte tijd kwamen beide banken met uitstekende voorstellen voor deze ambitieuze onderneming. Na een nauwkeurige vergelijking op basis van financieringsconstructie, voorwaarden en tarieven is de keuze gemaakt voor de in dit geval meest passende financiering.

De klant aan het woord:
Directeur/Grootaandeelhouder de heer S. Yigit: ‘’André Niewzwaag heeft mij volledig ontzorgd in dit financieringstraject waardoor ik mij optimaal kon richten op mijn business. Waardevisie heeft gezorgd voor een soepel lopend proces met als uitkomst een voor mij erg gunstige financieringsaanbieding”.