Recap Opleidings- en trainingsbureau (Oost-Nederland)

Recap Opleidings- en trainingsbureau (Oost-Nederland)

De aandeelhouders van dit bedrijf hebben er jarenlang voor gekozen om alle revenuen binnen de onderneming te houden om zodoende de flinke jaarlijkse omzetgroei te faciliteren. Na verloop van tijd ontstond de behoefte om een substantieel deel van het opgebouwde vermogen naar de beide personal holdings te brengen om van daaruit andere plannen tot ontwikkeling te kunnen laten komen.

André Niewzwaag van Waardevisie is daarop met het voorstel gekomen tot een Recapitalization (Recap). Daarbij is in de verhouding eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen gemuteerd en een forse dividenduitkering mogelijk gemaakt. Waardevisie heeft dit traject geregisseerd, onderbouwd met een informatiememorandum en begeleid richting de banken.

In overleg met de klant is gekozen om deze deal geanonimiseerd weer te geven. Op individuele basis is deze relatie graag bereid een potentieel geïnteresseerde partij in deze constructie te woord te staan over zijn ervaringen. In dat kader zijn de contactgegevens van deze relatie op te vragen bij Waardevisie via de mail of telefonisch.

De klant aan het woord:
André Niewzwaag van Waardevisie heeft met zijn kennis de volgende stap voor ons mogelijk gemaakt. Daarmee is een financiering voor een superdividend aangetrokken, waarbij de volledige zeggenschap bij mij zelf bleef.