Opstellen Vermogensplan fam. Heijerman

Opstellen Vermogensplan fam. Heijerman

Gert Kremer heeft ons op prettige en professionele wijze voorzien van een lange termijn vermogensplanning in verschillende scenario’s (defensief, neutraal en offensief).  Zijn kennis van en ervaring met zowel financiële als fiscale aspecten zijn daarbij van grote waarde geweest en dat geldt ook voor zijn luisterend vermogen. Mede met behulp van speciale software is zo bepaald hoe wij het door ons gewenste netto besteedbaar inkomen in de toekomst kunnen realiseren, rekening houdend met inflatie, regelgeving en belastingdruk. Al met al heeft de dienstverlening van Gert ons dus precies het gewenste inzicht gegeven.

Ans Mebelder & Hans Heijerman